Drept Civil

Dreptul civil constituie baza  oricarui fapt sau act juridic, reglementind in cele mai mici nuante dreptul de proprietate, fundamentul oricarei dispute juridice. principiile care guverneaza raporturile dintre oameni sunt in esenta lor, aceleasi. Aceste principii sunt grupate in codul civil pe care oricare stat indiferent de forma de organizare trebuie sa-l adopte . Originile  ale codurilor civile actuale  le regasim in dreptul roman si dreptul anglo-saxon.

Cabinetul nostru consiliaza clientii referitor la o serie larga de probleme legate de terenuri si imobile , de transferul dreptului de proprietate (  vanzare -cumparare , uzufruct, drept de servitute )

Potentialii nostri clienti sunt constienti ca asistarea de catre avocat a operatiunilor de transfer de proprietate a imobilelor , terenuri si cladiri, confera siguranta acestor operatiuni  fiind de notorietate faptul ca   desi transferurile de proprietate se fac numai prin inscrisuri autentificate , numarul fraudelor comise pana in prezent este destul de mare . Serviciile noastre de asistenta juridica inlatura orice posibilitate de frauda conferind siguranta maxima oricarei operatiuni de transfer patrimonial.

In situatia in care exista litigii de natura civila ,  suntem abilitati sa solutionam pe cale amiabila aceste litigii , iar acolo unde aceasta cale nu duce la solutionare , asistam  si reprezentam clientii nostrii in mod profesionist in fata instantelor de orice grad in litigii ce presupun administrarea unui probatoriu complex  compus din interogatorii , expertize tehnice judiciare si altele prevazute de Codul de procedura civila.

In materie civila , cabinetul nostru ofera consultanta si reprezentare pentru :

  • intermediere in vinzarea/cumpararea sau inchirierea de imobile
  • incheierea de tranzactii  civile
  • redactarea de actiuni civile de orice fel
  • succesiuni, partaje
  • actiuni de iesire din indiviziune , granituiri
  • procedura de exequator
  • executarea silita a tilurilor emise de instante sau altele cu caracter irevocabil
  • contestatii la executare
  • redactarea simsustinerea unor actiuni in raspundere civila delictuala sau contractuala
  • actiuni in anularea unor acte juridice civile